สมทบทุนค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรอาพาธ

พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก มอบเงินจากการทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 3,059,999 บาท โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562  ณ  ฝ่ายพิธีการอาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์