วิ่งการกุศล ซื้อเครื่องมือผ่าตัดรักษาโรคจอตาลอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท PwC ประเทศไทย เครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและภาษี และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ( PwC) แถลงข่าวการเตรียมจัดงานวิ่งการกุศล “Restore Vision, Run for Sight” ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบรอบ 60 ปี โดยนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรและเงินบริจาคของ PwC ประเทศไทย มอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อซื้อเครื่องมือผ่าตัดรักษาโรคจอตาลอก โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานแถลงข่าววิ่งการกุศลครบรอบ 60 ปี (Restore Vision, Run for Sight) “สถานการณ์ของการรักษาโรคจอตาลอก” เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-11.00 น.ณ โถงล่าง อาคาร 14 ชั้น  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์