วันเบาหวานโลก 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันเบาหวานโลก 2564 ” World Diabetes Day 2021 “ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และแมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านทาง Facebook Live โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ศาสตราธิคุณ นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร, ผศ.พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์, อ.พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย และอ.นพ.วิทวัส แนววงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยผู้สนใจสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/CUEZendocrine/videos/662396078252087