วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 บริการตรวจสุขภาพประชาชน ฟรี!!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

👉🏻ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ และให้บริการตรวจสุขภาพ สมรรถภาพร่างกายในเบื้องต้นกับประชาชนทั่วไป อาทิ ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปที่ไม่เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูง ต้องงดน้ำและอาหาร, ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย, ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ตรวจภายในสตรีและมะเร็งปากมดลูก, ตรวจหู, ตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูน, ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด, ตรวจวัดสายและความดันลูกตา, โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมาก สำหรับชายสูงอายุ 50 ปี ขึ้นไป เป็นต้น รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้คำปรึกษาโดยบุคลากรจากทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ แก่ประชาชน เช่น แพทย์ พยาบาล นักสุขศึกษา นักโภชนาการ เภสัชกร ทันตแพทย์ และบุคลากรในทีมสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากร้าน ฬ.จุฬา เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมีจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านในราคาพิเศษ

👉🏻ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปรับบริการตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณ อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.0-2256-4000

error: Content is protected !!