รับมอบบริจาคเงินเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 คุณวิภา รัตนเมธานนท์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต