มูลนิธิ ไต้ล้ง-เช็ง พรประภา มอบเงินบริจาค

มูลนิธิ ไต้ล้ง-เช็ง พรประภา โดยคุณปรีชา พรประภา ประธานมูลนิธิ ไต้ล้ง-เช็ง พรประภา พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิ และครอบครัวพรประภา มอบเงินบริจาคช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจยี่ห้อ Covivien รุ่น Puritan Bennett 980 ราคาเครื่องละ 1,500,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนบริการ และนางนุชรัตน์ เครืออารีย์รัตน์ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต