มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา มอบเงินบริจาคช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา นำโดย ายปรีชา พรประภา ประธานมูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา มอบเงินบริจาคช่วยเหลือ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (เครื่องECMO) และเครื่อง Infusion Pump แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต