มูลนิธิทุนประทาน มอบอาหาร และหน้ากากอเนกประสงค์ EP-Kare

มูลนิธิทุนประทาน และครอบครัวมโนทัย บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP แบรนด์ดราม่าควีน มอบอาหารและขนมจำนวน 200 กล่อง และหน้ากากอเนกประสงค์ EP-Kare จำนวน 20 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้านภัยโควิด-19 โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต