มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2562

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดการอบรม “มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2562” เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยมี อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านพัฒนาคุณภาพ และหัวหน้าศุนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์