มอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่1

ศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่1 ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 1209 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์