มอบเงินบริจาค

นางมลฤดี นรานนท์กิตติกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก โดยไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต