มอบเงินสนับสนุนการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยโรคตุ่มน้ำพอง

นายวินัย ไกรบุตร และครอบครัว ได้มอบเงินบริจาคจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคลซี่ คอลลาเจน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยโรคตุ่มน้ำพอง โดยมี ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต

 

error: Content is protected !!