อ.สาคร สุขศรีวงศ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

อ.สาคร สุขศรีวงศ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อหน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี น.พ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ ศ.นพ.ดร.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 10