มอบเงินบริจาคเพื่อฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คุณสมิทธิ เนาถาวร มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารวชิรญาณวงศ์