มูลนิธิธารใจไลก้า บริษัท เอไอเอ จำกัด มอบเงินบริจาค

มูลนิธิธารใจไลก้า บริษัท เอไอเอ จำกัด นำโดย คุณบุญชัย หรูตระกูล ประธานมูลนิธิธารใจไลก้า พร้อมด้วยคณะกรรมการ มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท เพื่อในการบำรุงรักษาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต