มอบเครื่องมือทางการแพทย์

ภญ.อรสา อารยพัฒน์ – นางสาวมาลินี อารยพัฒน์ – นางสาวศิริวรรณ ทิลารักษ์ ร่วมมอบเครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ เครื่อง Peripheral Magnetic Stimulation มูลค่า 960,000 บาท เครื่อง Radio Frequency มูลค่า 800,000 บาท และเครื่อง Power Laser มูลค่า 890,000 บาท ให้กับฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ชั้น 9 อาคาร ส.ธ.