มอบประติมากรรมรูปหล่อสำริด รัชกาลที่ 9

นายภัคพงศ์ เช็ง มอบประติมากรรมรูปหล่อสำริด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องพระรูป ชั้น 18 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์