มอบถุงผ้าสำหรับใส่ยาประจำหอผู้ป่วย

นางลดาวัลย์ รวมเมฆ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถุงผ้าสำหรับใส่ยาประจำหอผู้ป่วย จำนวน 122 ใบ และผ้าลูกไม้สีขาว จำนวน 500 หลา ผ้าต่วนสีม่วง จำนวน 130 หลา สำหรับใช้ในภารกิจพิเศษของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต