มอบคุกกี้ เพื่อบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นางดวงสมร พันธุเสน มอบคุกกี้ ให้บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยจำนวน 120 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต