พิธีเปิดการใช้บริการ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Step Down)

วันที่ 16 มกราคม 2563 ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดการใช้บริการ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Step Down) จำนวน 4 เตียง โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต และ นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ แพทย์ พยาบาล ร่วมพิธี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 10 โซน B โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย