ปิดโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน ปิดโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run” เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี

หลังจากสภากาชาดไทย เปิดตัวโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run” เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED จำนวน 1,600 เครื่อง เพื่อส่งต่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้ได้มากที่สุด ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา โครงการประสบความสำเร็จอย่างสูงจนเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยลุกขึ้นมาวิ่งและส่งระยะวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศร่วม 200,000 คน จากเป้าหมายแรก 2,000,000 Km. ที่สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง 7 วัน สู่เป้าหมายใหม่ 10,000,000 Km. ก็สำเร็จก่อนกำหนดเวลาเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาทางสภากาชาดไทยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฮีโร่ (บริษัท)ใจบุญและฮีโร่บริจาคมากมายมีส่วนสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดีมาตลอด
และในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการ สภากาชาดไทยได้เชิญชวนฮีโร่นักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมชาเลนจ์ รวมพลสะสมระยะ 500,000 Km.ใน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2562 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2562 เพื่อพิชิตยอดเงินบริจาคจากฮีโร่บริจาคอีก 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) และได้มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาร่วมวิ่งและร่วมปิดภารกิจพร้อมกันในงานรวมพลฮีโร่นักวิ่งด้วย