บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด สนับสนุนขนม Pocky

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด โดย นางสาวดวงกมล ชูลิกาวิทย์ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานการตลาด นางสาวศศิกุล ประพันธะโยธิน ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ร่วมมอบขนม Pocky จำนวน 100 ลัง เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต