บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

“แสนสิริส่งต่อความห่วงใย” นำโดย นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด หน้ากากN95 จำนวน 100 ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต