บริษัท เอ็คซเพรซคาร์เพ็ท จำกัด มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณดวงฤดี เอกบัณฑิต พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอ็คซเพรซคาร์เพ็ท จำกัด มอบเงินบริจาคในวาระครบรอบ 50 ปี จำนวน 1,505,050 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ได้ ( Ventilator Mobile ) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564