บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มอบเงินบริจาค

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นำโดย นายภัคพล งามลักษณ์ ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ กรรมการบริหารงาน มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์ CP Freshmart พร้อมทาน จำนวน 10 ชุด ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.นพ.นฤชา จิรกาลวสาน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิรัชกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต