บริษัท อัลเบอร์รี่ เอเซีย จำกัด มอบเงินบริจาค

คุณยูกิ ทานิโมโตะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อัลเบอร์รี่ เอเซีย จำกัด และคุณกัลยารัตน์ คูคีรีเขต ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการจัดการทั่วไป มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต