บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด มอบเงินสนับสนุน

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด นำโดย คุณเกษมสิน กาญจนชัยภูมิ กรรมการผู้จัดการ คุณพัชรวดี ว่องปรีชา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด คุณภีระภาพ กาญจนชัยภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเครื่องปรับอากาศ ร่วมสนับสนุนในโครงการสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรค Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย จำนวน 500,000 บาท โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารวชิรญาณวงศ์