บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด มอบเงินบริจาค

ครงการ Helping Hands For Heroes บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไต ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ