บริจาคเพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ

คุณสมชาติ – คุณลัดดา ฉัตรฉลวย บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อโครงการพัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ รับมอบ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาทินทัต