บริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ และหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G1 ฝ่ายศัลยศาสตร์

คุณนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000,000 บาท ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สมทบทุนเพื่อการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ จำนวน 5,000,000 บาท  และสมทบทุนเพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G1 ฝ่ายศัลยศาสตร์ จำนวน 5,000,000 บาท  โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รศ.พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.นพ.บุญชู ศิริจินดากุล และ ผศ.นพ.วิภูษิต แต้สมบัติ หน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G1 ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาทินทัต