บริจาคเพื่อหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

สมาคมสุวรรณสามัคคี นำโดย คุณมาลี วงศ์ทองเหลือ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ รศ.พญ.สุปราณี นิรุตติศาสน์ หัวหน้าหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต

error: Content is protected !!