สมทบทุนกองทุน ฯพณฯ องคมนตรี มล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์

ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อสมทบทุนกองทุน ฯพณฯ องคมนตรี มล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยมี ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ และ รศ.นพ. สมพงษ์. สุวรรณวลัยกร เป็นผู้แทนรับมอบ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  ณ ศาลาทินทัต