บริจาคเพื่อศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ครอบครัว คุณพ่อกมล เอี่ยมสกุลรัตน์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อ ศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.พญ.นฤชร กิจไพศาลรัตนา แพทย์ประจำ ศูนย์ประสาทศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต