บริจาคเพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

นพ.บุญเสริม – นางลักขณา เจียมปรีชา บริจาคเงินจำนวน 1,200,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสมทบกองทุน 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี นางสาวทิพวรรณ ปานขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต