บริจาคเพื่อผู้ยากไร้

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 พระพรหมมงคล วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านชีวอนามัย และ ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข รับมอบ ณ ศาลาทินทัต