บริจาคเพื่อบำรุง และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 สโมสรไลออนส์กรุงเทพเจ้าพระยา ภาค 310 ซี โดย ไลออนส์วรรณา สุรเลิศรังษี มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุง และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (ห้องผ่าตัด ชั้น 5A) โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต