บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู และหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

คุณพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช บริจาคเงินจำนวน 4,000,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ จำนวน 2,000,000 บาท และเพื่อซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 2,000,000 บาท โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ อาจารย์นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ หน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ศาลทินทัต