บริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

นายสุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 550,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี นางสาวทิพวรรณ ปานขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต