บริจาคเงินเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ ให้หอผู้ป่วย

วันที่ 9 มกราคม 2563 คุณฐาปณีย์ น้ำเพชร พร้อมด้วย คุณสุทธินันท์ น้ำเพชร มอบเงินบริจาคเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ ให้หอผู้ป่วย อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ จำนวน 300,000 บาท โดยมี นางสาววรมน เดชเมธาวีพงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านหอผู้ป่วย1 และนางสาวสุดา เทพศิริ ผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย