บริจาคเงินสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์

นายทัชชะ ชัยปาณี ประธานชมรมรถปอร์เช่แห่งประเทศไทย (Porsche Club Thailand) บริจาคเงินจำนวน 520,000 บาท ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริการ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่30 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต