บริจาคเครื่องระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

คุณภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด(มหาชน) นำคุณอนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาส และคุณรชต ลีลาประชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเครื่องระงับปวด มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง ให้กับหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคุณสุขุมาล ชิงดวง เลขานุการสมาคมแม่บ้านตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร หัวหน้าหน่วยเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561  ณ ศาลาทินฑัต