ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ส่งมอบนวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร์

คุณนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเอนเตอร์ไพรซ์ แบรนด์ แมนเนจเมนท์ เอสซีจี และคุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ส่งมอบนวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร์ สนับสนุนเงิน 5,000,000 บาท ในการสร้างห้องไอซียูโมดูลาร์ส่วนต่อขยายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการฯฝ่ายกายภาพ และนางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ

error: Content is protected !!