ธนาคารแห่งอเมริกา เนชันแแนล แอสโซซิเอชั่น มอบหน้ากาก N95

ธนาคารแห่งอเมริกา เนชันแแนล แอสโซซิเอชั่น โดย นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหน้ากาก N95 จำนวน 4,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต