ทันเหตุการณ์ฝีดาษวานร Monkeypox Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา “ทันเหตุการณ์ฝีดาษวานร Monkeypox Update” ให้ความรู้ความเข้าใจแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากร และนิสิตแพทย์ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

พร้อมกันนี้ ยังเปิดแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน โดยมี ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี นักวิจัยประจำศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “ฝีดาษวานร Monkeypox Update” รวมถึงวิธีสังเกตและแนวทางการป้องกันดูแลตนเองและครอบครัว