ด้วยรักและผูกพัน 63

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงาน “ด้วยรักและผูกพัน 63″ เพื่อแสดงกตเวทิตาแก่พยาบาลสภากาชาดไทยที่เกษียณอายุการทำงาน ในปี 2563 โอกาสนี้ ผู้แทนจากสำนักงานต่าง ๆ ในสภากาชาดไทย ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์