ดนตรีจิตอาสา เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นางสาวญาณิศา ศรีสมบูรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แสดงความประสงค์สมัครเล่นดนตรีจิตอาสา ด้วยการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมมาแสดงความสามารถเล่นเปีนโน เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ได้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขกับเสียงเพลง ในวันอังคารและศุกร์ รวม 10 วัน ณ ชั้น M อาคาร ภปร

ทั้งนี้ รายได้สนับสนุนกิจกรรมดนตรีจิตอาสาจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทั้งหมด จำนวน 88,888 บาท นางสาวญาณิศา ศรีสมบูรณ์ และครอบครัว มอบให้โรงพยาบาลเพื่อเป็นค่ายา ค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณรอาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์