จัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารภูมิสิริ มังครานุสรณ์

คุณวิวัฒน์ – คุณชมพูนุท เตชะไพบูลย์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์สำหรับอาคารภูมิสิริมังครานุสรณ์ และเพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านอาชีว อนามัย น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ศ.นพ. เกรียง ตั้งสง่า รับมอบ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาทินทัต