งาน IC Days 2562

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการ  IC Day 2562  ขึ้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และฐานกิจกรรมให้ความรู้ ณ บริเวณโถงอาคาร อปรโดยมี ผศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อของบุคลากรและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ มาบรรยายเรื่องนโนบายด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ทั้งนี้ การติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่สำคัญทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ อนามัยของผู้ป่วย ญาติ บุคลากรในโรงพยาบาล คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ให้เข้ากับสถานการณ์การติดเชื้อ สู่การปฏิบัติอย่างเข้าใจ และสอดคล้องกับ Patient Safety Goals 7 ประเด็นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้แก่ 1.ระบุตัวถูกต้อง  2.ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด 3.มาตรการ เรื่องยา  4.ผ่าตัดไม่พลาด 5.ฉลาดตัวสอบ 6.ป้องกันการพลัดตกหกล้ม 7.สะอาด ไม่ติดเชื้อ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อผู้รับบริการและบุคลากร ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบที่ได้มาตรฐานและสนองนโยบายด้านความปลอดภัยที่สำคัญของโรงพยาบาล