งานเสวนาวิชาการ โครงการ “รู้ทันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 5”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานเสวนาวิชาการ โครงการ “รู้ทันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 5” ผ่านระบบ facebook Live โดยมี รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอานันทมหิดล