งานสัปดาห์เภสัชกรรม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประธานเปิดงาน สัปดาห์เภสัชกรรม 2562 ของกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดงานเสวนาภาคประชาชนในหัวข้อ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน” ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โซน ซี ห้อง 1301  โดยเภสัชกรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนให้มีการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมเข้าชมบอร์ดนิทรรศการ ร่วมสนุกกิจกรรมต่างๆ โดยชมรมผู้สูงวัยสุขภาพดี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 ของกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กิจกรรมวันนี้เป็นการประชุมวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ อาจารย์เภสัชกร เภสัชประจำคลินิกโรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเภสัชกรผู้มีประสบการณ์ในการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล อาทิ เรื่อง Adult immunization : Progress in Thailand โดย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร เรื่อง Fixed-dose combination therapy for BPH treatment โดย อ.นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ เรื่อง Update on TB management 2019 โดย ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ เป็นต้น  เพื่อมาร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และอัพเดตแนวทางการรักษาโรคต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อส่งผลให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จในการรักษาในที่สุด ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้